Bài giảng toán học

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày tóm tắt lý thuyết về xác định góc giữa đường và mặt.

Các ví dụ mẫu chi tiết ở mức độ cơ bản để các em nắm vững được phương pháp làm.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...