Bài giảng toán học

Bài giảng số 5: Bài toán dựng thiết diện trong phần quan hệ song song

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài toán dựng thiết diện là tương đối quan trọng của phần quan hệ song song và thường là hay có vấn đề với các em học sinh khi học phần hình học quan hệ song song trong không gian. Bài giảng này giới thiệu cho các em học sinh một vài cách dựng thiết diện thường gặp.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...