Bài giảng toán học

Bài giảng số 6: Các dạng toán về Elip thường gặp trong đề thi đại học

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày cho các em một số dạng bài toán về Elip như lập phương trình chính tắc, vị trí tương đối giữa đường thẳng và elip, các bài toán tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...