Bài giảng toán học

Bài giảng số 5: Vị trí tương đối giữa hai đường tròn trong hệ tọa độ Oxy

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trình bày một số ví dụ xoay quay vị trí tương đối giữa hai đường tròn như tìm giao điểm, viết phương trình đường thẳng, điều kiện tiếp xúc...

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...