Bài giảng toán học

Bài giảng số 3: Giá trị riêng và véc tơ riêng của phép biến đổi tuyến tính và ma trận

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3 giới thiệu các ví dụ về dạng toán về véc tơ riêng và giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính. Mời các bạn sinh viên đón xem.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...