Bài giảng toán học

Bài giảng số 2: Hạng và ma trận của ánh xạ tuyến tính

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này trỉnh bày một số vấn đề về ma trận và hạng của ánh xạ tuyến tính. Mối liên hệ và các tính chất của hạng. Các ví dụ được biên soạn khá đầy đủ nhằm giúp các bạn sinh viên ngành kỹ thuật có thể ôn tập tốt cho kỳ thi kết thúc học phần môn đại số tuyến tính.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...