Bài giảng toán học

Bài giảng số 1: Khái niệm ánh xạ tuyến tính và các tính chất cơ bản

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1 giới thiệu cho các bạn sinh viên khái niệm ánh xạ tuyến tính và các tính chất của các không gian imf và kerf. Bài giảng được biên soạn chi tiết bởi các ví dụ được chọn lọc cẩn thận.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...