Bài giảng toán học

Vấn đề 7. Thứ tự thực hiện các phép tính

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Ưu tiên thực hiện các phép toán cộng trừ, nhân, chia dù đã được định nghĩa và có quy luật rõ ràng, nhưng thực tế khi làm bài tập vẫn nhiều học sinh và ngay cả giáo viên vẫn còn mắc sai lầm. Bài giảng sau đây giúp học sinh luyện tập về thứ tự ưu tiên khi thực hiện các phép toán đối với phân số hữu tỷ.
Phiếu được biện soạn gồm các ví dụ mẫu và bài tập tự luyện dành cho học sinh tự giải.

Mời các bạn tham khảo vấn đề 7: Thứ tự thực hiện phép tính tại đây

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần