Bài giảng toán học

Vấn đề 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng gồm phần tóm tắt lý thuyết về luỹ thừa của số mũ tự nhiên và các dạng bài tập thường gặp.
Các dạng bài tập như so sánh các số mũ luỹ thừa, tính nhanh biểu thức và rút gọn biểu thức.
Viết các số tự nhiên dưới dạng sô mũ luỹ thừa.
Các bài tập được biên soạn phù hợp với trình độ học sinh mức độ trung bình khá.

Mời bạn đọc tham khảo vấn đề 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên tại đây

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần