Bài giảng toán học

Đề thi thử và đáp án chi tiết vào lớp 10 tại trung tâm BDVH Edufly lần 3 năm 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến B cách nhau 24 km. Cùng lúc đó, một bè nứa trôi tự do xuôi dòng từ A về B với vận tốc vận tốc dòng nước là 4 km/h. Khi đến B, ca nô quay lại A ngay và gặp bè nứa tại điểm C cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần