Bài giảng toán học

Tuyển chọn 80 bài hình học 9 có đáp án ôn thi vào lớp 10

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài 4  Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là tâm đường tròn  nội tiếp, K là tâm đường tròn  bàng tiếp góc  A , O là trung điểm của IK.

  1. Chứng minh B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn.
  2. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn  (O).
  3. Tính bán kính đường tròn  (O) Biết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần