Bài giảng toán học

Tổng kết kiến thức lượng giác lớp 11

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Sơ đồ tư duy biểu diễn toàn bộ kiến thức lượng giác. Từ hàm số lượng giác với tập xác định, tính chẵn lẻ, đồng biến nghịch biến, giá trị lớn nhất nhỏ nhất đến các dạng phương trình lượng giác cơ bản, phương trình lượng giác thường gặp.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần