Bài giảng toán học

Một số lưu ý về các dạng toán logic tiểu học

Giáo viên: Trung tâm Edufly

How to understand logical math?

Referring to mathematical topics that require students to apply logical thinking and analysis to solve them, but not too heavy on calculating calculations.

(Đề cập đến các chủ đề toán mà đòi hỏi học sinh vận dụng tư duy logic và phân tích để giải toán, không quá nặng về việc tính toán phép tính)

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần