Bài giảng toán học

Hình thang và diện tích hình thang lớp 5

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài học này sẽ giới thiệu với các con

•Nhận biết hình thang, nhận biết đường cao, đáy lớn, đáy bé.

•Công thức tính diện tích hình thang

•Các ví dụ minh họa về hình thang và diện tích hình thang.

•Bài tập áp dụng.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần