Bài giảng toán học

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 7 của THCS Cầu Giấy

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài 3. (1,5 điểm ) Một lớp học có 39 học sinh được chia làm ba nhóm, mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Để trồng hết số cây theo quy định, nhóm một cần 2 ngày, nhóm hai cần 3 ngày, nhóm ba cần 4 ngày. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh ? (Biết năng suất làm việc của các học sinh như nhau)

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần