Bài giảng toán học

Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số toán cao cấp 1

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Nội dung bài giảng trình bày về đạo hàm và vi phân của hàm 1 biến, đạo hàm vi phân cấp cao và ứng dụng của đạo hàm vi phân.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần