Bài giảng toán học

Các dạng bài toán đồ thị của hàm số hợp ôn thi THPT Quốc gia

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Một trong những dạng bài toán ưu thích trong đề thi THPT quốc gia là các dạng bài về hàm số hợp.

Các vấn đề đồng biến nghịch biến, cực trị, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số hợp được xuất hiện trong đề thi khá nhiều.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần