Bài giảng toán học

Các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao về hình học tọa độ trong không gian

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Tổng hợp một số câu hỏi vận dụng cao về tọa đô oxyz với các nội dung về mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu và các bài toán tổng hợp.

Nội dung được sưu tầm từ đề thi thử và đề chính thức của các năm 2018-2019.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần