Bài giảng toán học

Bài luyện tập đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài 1. Cho một hình chữ nhật có diện tích S, một cạnh có độ dài x, một cạnh có độ dài y.

  1. Nếu diện tích S không đổi thì x và y là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch. Tìm hệ số tỉ lệ.
  2. Nếu một cạnh không đổi thì S và cạnh còn lại là tỉ lệ thuận hay nghịch? Tìm hệ số tỉ lệ.

Bài 2. Đĩa xe đạp có 48 răng, còn líp (gắn vào bánh sau của xe đạp) có 18 răng. Khi bánh xe đạp quay một vòng thì đùi đĩa quay đi một góc bao nhiêu độ?

Bài 3. Tuấn và Hùng đều uống hai viên vitamin C mỗi ngày, còn Dũng uống một viên mỗi ngày. Số thuốc đủ dùng cho cả ba người trong 30 ngày. Nếu Dũng cũng uống hai viên mỗi ngày thì số thuốc ấy dùng hết trong bao lâu?

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần