Bài giảng toán học

Bài giảng về hai đường thẳng song song trong không gian

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng được thiết kế đặc biệt dành cho giáo viên giảng dạy phần quan hệ song song trong không gian

1. Tóm tắt lý thuyết

2. Hoạt động trên lớp với nhiệm vụ của giáo viên và học sinh

3, Bài tập về nhà

Nội dung dc thiết kế đảm bảo dạy học tích cực cho cả kì thi THPT Quốc gia theo hình thức thi trắc nghiệm.

 

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần