Bài giảng toán học

Bài giảng số 1: Hàm số mũ và hàm số logarit và một số dạng bài tập

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng hàm số mũ và logarit cung cấp cho các em một số dạng bài tập về biến đổi, rút gọn và đạo hàm. Bài giảng cũng giúp các em nắm rõ một số khái niệm về tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số này.

Bài soạn có hệ thống ví dụ minh họa đầy đủ về hàm số mũ, giúp cho việc ôn tập trắc nghiệm phần hàm số mũ, logarit.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần