Bài giảng toán học

Đề thi dành cho học sinh học hệ tú tài quốc tế trình độ higher level năm 2008

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi dành cho học sinh theo học trường trình tú tài quốc tế trình độ higher level năm 2008 tại Vương Quốc Anh.

Đề thi được kiểm định chặt chẽ và rất chất lượng. Học sinh có xu hướng học toán tiếng anh để tìm kiếm học bổng nên tham khảo.

 

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần