Bài giảng toán học

Lecture 1: Definite of the complex numbers

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài soạn chủ đề số phức. Ứng dụng của công thức Moivre trong các bài toán khác.

Đây là bài soạn dựa trên sách toán tiếng anh sẵn có.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần