Bài giảng toán học

Bài giảng số 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các em sinh viên đón xem bài giảng về quy luật phân phối xác suất tại đây.

Các quy luật phân phối chẳng hạn như phân phối chuẩn, phân phối poisson, phân phối nhị thức....

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần