Bài giảng toán học

Bài giảng phương trình vi phân cấp 1

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này giới thiệu các dạng ptvp cấp 1, phương pháp giải, ví dụ mẫu và bài tập tự luyện.

Các vấn đề về phương trình vi phân cấp 1 bao gồm, phương trình phân lý biến số, pt vi phân toàn phần, phương trình đẳng cấp, phương trình vi phân tuyến tính cấp 1.....

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần