Bài giảng toán học

Tổng hợp các dạng bất đẳng thức và ứng dụng

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng giới thiệu một chuyên đề vể bất đăngr thức do tổ toán trương THPT Núi Thành biên soạn.

Chuyên đề giới thiệu hầu hết các bđt quen thuộc như cô si, bunhiacopxki, trebusep....
Bạn đọc xem các ứng dụng trong từng ví dụ cụ thể để có thể làm quen với cách sử dụng.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần