Bài giảng toán học

Tuyển tập các bài hình học tọa độ phẳng Oxy trong đề thi đại học từ 2002 đến 2015

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng toán học tổng kết toàn bộ các bài hình học tọa độ oxy của các khối thi trước đây và kì thi chung quốc gia năm 2015 để các em học sinh, các thầy cô giáo tham khảo trong việc ôn luyện, giảng dạy.

Bài soạn gồm đề, đáp số của các năm từ 2002 đến nay.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần