Bài giảng toán học

Bài giảng về xác suất và thống kê toán

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng toán học giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu học tập về xác suất thống kê dành cho sinh viên khối các trường kinh tế và kỹ thuật với nội dung về xác suất cổ điển, các vấn đề về quy luật phân phối xác suất, một số phân phối thường gặp. Về thống kê, bài giảng giới thiệu về lý thuyết mẫu, các đặng trưng mẫu, ước lượng tham số cho mẫu ngẫu nhiên như ước lượng điểm, ước lượng khoảng...cuối cùng là phần kiểm định giả thiết.

Tài liệu được trình bày dưới dạng slide do thầy Trần Anh Tuấn -Đại học Thương Mại biên soạn.
 

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần