Bài giảng toán học

Các bất đẳng thức cơ bản quan trọng

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Xu hướng câu điểm 10 trong đề thi THPT Quốc gia hiện nay thường là chứng minh bất đẳng thức hoặc tím giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức.

Để làm được bài toán kiểu này, thông thường phải trải qua 3 bước, dồn biến, điều kiện của biến và sử dụng đạo hàm để tìm min, max.
tuy nhiên ở bước dồn biến, học sinh cần phải nắm vững tất cả các bất đẳng thức cơ bản về giá trị tuyệt đối, véc tơ, cô si, bunhiacopxki hoặc các bđt suy ra từ hàng đẳng thức.
Phiếu này tổng kết toàn bộ bđt cơ bản quan trọng mà các em sẽ sử dụng trong bài toán điểm 10 của đề thi thpt quốc gia.
 

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần