Bài giảng toán học

Bài giảng: Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất với hệ số hằng

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Hệ phương trình vi phân là môn học bắt buộc với sinh viên ngành kỹ thuật, và công nghệ thông tin.
Các kỹ thuật giải hệ pt vi phân đòi hỏi học sinh phải nắm vững khái niệm giá trị riêng, véc tơ riêng, kỹ thuật tính tích phân 1 biến.
Phương pháp biến thi hằng số trong giải hệ ptvp tuyến tính.
Bạn đọc tham khảo bài giảng về phương pháp giải hệ ptvp không thuần nhất với hệ số hằng tại đây.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần