Bài giảng toán học

Chương 8: Phép biến đổi tuyến tính

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chương 8 trình bày với các bạn sinh viên một số tính chất của phép biến đổi tuyến tính và các ví dụ minh họa.
Tài liệu bằng tiếng anh được sưu tâm dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần