Tổng hợp chỉ tiêu nguyện vọng 2 và điểm xét tuyển ĐH các trường năm 2014 - phần 3

Ngày đăng: 2014-08-18
Bài giảng toán học tổng hợp thông tin tuyển sinh nguyện vọng 2 các trường ĐH, Học viện trên cả nước năm 2014
1. Đại học Lao Động - Xã Hội 


2. Đại học Tài Chính Marketing


3. Đại học Huế

Trường Đại học Huế vừa thông báo tuyển sinh gần 1.500 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2. Cụ thể dành cho hệ đại học là 1.072 chỉ tiêu và hệ cao đẳng là 436 chỉ tiêu. Chi tiết dành cho các ngành đào tạo sau đây:

- Trường đại học Ngoại ngữ xét tuyển 84 chỉ tiêu cho các ngành Sư phạm tiếng Trung, Việt Nam học, Ngôn ngữ Pháp, Quốc tế học.

- Đại học Kinh tế xét tuyển 183 chỉ tiêu ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh Nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp. 

- Đại học Sư phạm xét tuyển 68 chỉ tiêu ngành: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Tâm lý Giáo dục.

- Đại học Khoa học tuyển 601 chỉ tiêu các ngành: Triết học, Lịch sử, Xã hội học, Vật lý, Địa lý tự nhiên. 

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị xét tuyển 136 chỉ tiêu ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật điện- điện tử, Kỹ thuật công trình xây dựng.

- Hệ cao đẳng thuộc Đại học Nông lâm Huế xét tuyển 436 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho 5 ngành học tại Huế và 1 ngành tại Quảng Trị.


4. Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP HCM


5. Đại học Nội Vụ


5. Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp

Với điểm chuẩn vào trường năm 2014 là 33 điểm. Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 thêm 84 chỉ tiêu. Điều kiện là thí sinh đạt trên điểm sàn của trường đưa ra nhưng không trúng tuyển vào các nghành đã đăng ký. Cụ thể dành cho các chuyên nghành dưới đây:

1. Ngành Hội họa:       

- Chuyên ngành Hoành tráng                                      06 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Sơn mài:                                           05 chỉ tiêu

2. Ngành Điêu khắc:                                                    07 chỉ tiêu

3. Ngành Gốm:                                                            08 chỉ tiêu

Ngành Thiết kế công nghiệp:     chỉ tiêu cho các chuyên ngành sau:

-          Chuyên ngành Tạo dáng công nghiệp            44 chỉ tiêu

-          Chuyên ngành Trang sức                                14 chỉ tiêu

Các thí sinh không trúng tuyển ngành đã đăng ký sẽ đăng ký nguyện vọng 2, 3 vào các ngành và chuyên ngành nêu trên, nhà trường căn cứ vào điểm thi của thí sinh, ưu tiên vùng miền… để xếp ngành học.

Các thí sinh đăng ký và trúng tuyển ngành Thiết kế công nghiệp chỉ làm đơn xét nguyện vọng 1, 2 vào các chuyên ngành trong ngành Thiết kế công nghiệp.

Sinh viên nộp phiếu đăng ký tại phòng Đào tạo, hạn cuối để sinh viên nộp phiếu đăng ký nguyện vọng là 17h00 ngày 29 tháng 8 năm 2014, hết thời hạn trên, những sinh viên không nộp phiếu đăng ký nguyện vọng sẽ được nhà trường phân công vào các ngành còn chỉ tiêu.


6. Đại học Y Khoa Vinh

Trường đã đưa ra điểm chuẩn xét tuyển cho nguyện vọng 2 ở các nghành cụ thể dưới đây. Tổng số chỉ tiêu xét tuyển năm 2014 là 210 chỉ tiêu cho 7 nghành.


7.  Đại học Sân Khấu Điện Ảnh

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thông báo xét tuyển nguyện vọng  2, trình độ đại học các ngành kỹ thuật ( Khối A) năm 2014 cụ thể như sau: 

- Chuyên ngành Công nghệ dựng phim (trình độ đại học): 25 chỉ tiêu.

- Chuyên ngành Âm thanh điện ảnh - truyền hình (trình độ đại học): 25 chỉ tiêu. 


8. Học viện Báo Chí Tuyên Truyền


9. Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

a. Các nghành đào tạo đại học sư phạm 


b. Các nghành đào tạo ngoài sư phạmLoading...

Bài giảng nổi bật

Loading...