Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia năm 2019

Tổng hợp trắc nghiệm thể tích lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2019

Bạn đọc tham khảo chuyên đề thể tích khối đa diện lớp 12 các dạng câu hỏi vận dụng, vận dụng cao ôn thi THPT Quốc gia môn toán năm 2019.

Tài liệu gồm key để các em học sinh đối chiếu kết quả làm.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các bài toán vận dụng cao ôn thi THPT Quốc gia lớp 12

File tổng hợp các bài toán TN vận dụng cao thuộc chương trình lớp 12 dành cho các bạn học sinh ôn thi THPT Quốc gia 2019.

Câu 3. Một tỉnh A đưa ra nghị quyết về giảm biên chế cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2015 – 2021(6 năm) là 10,6% so với số lượng hiện có năm 2015. Theo phương thức "ra 2 vào 1" (tức là giảm 2 tuyển dụng mới 1). Giả sử tỉ lệ giảm và tuyển dụng hàng năm so với năm trước đó  là như nhau. Tính tỉ lệ tuyển dụng mới hàng năm (làm tròn đến 0,01).

A. 3,13%.                                B. 1,72%.                                                 C. 3,12%.                           D. 1,85%.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...