Phương trình lượng giác lớp 11

Phương trình lượng giác thường gặp

Đây là bài giảng trình bày 2 vấn đề.

1. phương trình đưa về một hàm số lượng giác

2, phương trình dạng asinx + bcosx = c.

Các ví dụ, các dạng bài đc trình bày đầy đủ, chi tiết để giúp các em ôn tập kỹ càng, hiệu quả.

Kính mời các thầy cô tham khảo.

Theo dõi để mua cuốn sách đầy đủ nội dung lớp 11 sắp được phát hành.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Phương trình lượng giác cơ bản

Bài giảng trình bày những vấn đề cơ bản của phương trình lượng giác cơ bản, cacsc dạng bài tập tự luận trắc nghiệm, những câu hỏi lý thuyết củng cố.

Cuối bài giảng có đáp số, hướng dẫn phần trắc nghiệm.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...