Đề thi thử THPT Quốc gia năm học 2018-2019

Đề và đáp án chi tiết môn toán THPT Quốc gia 2019 của SGD Hà Nội

Đê, đáp án chi tiết môn toán THPT Quốc gia của SGD Hà Nội nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh 12 trên địa bàn HN.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thử THPT Quốc gia Lương Thế Vinh Hà Nội môn toán lần 2 năm 2019

Bạn đọc tham khảo đề thi thử lần 2 THPT Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2019 tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán lần 1 chuyên ĐH Vinh năm 2019

Bạn đọc tham khảo đề thi THPT Quốc gia môn toán lần 1 của chuyên ĐH Vinh năm 2019 tại đây.

Đề theo sát cấu trúc đề minh họa của BGD.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...