Các chuyên đề vận dụng và vận dụng cao ôn thi THPT Quốc gia

Chuyên đề số phức Trắc nghiệm vận dụng và vận dụng cao ôn thi THPT QG

Chuyên đề số phức vận dụng, vận dụng cao ôn thi THPT Quốc gia 2019.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Hàm số mũ và logarit chứa tham số ôn thi THPT Quốc gia 2020

Bạn đọc tham khảo các dạng toán trắc nghiệm có tham số m của phương trình mũ và logarit.

Các bạn download tại link dưới đây.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các dạng bài toán đồ thị của hàm số hợp ôn thi THPT Quốc gia

Một trong những dạng bài toán ưu thích trong đề thi THPT quốc gia là các dạng bài về hàm số hợp.

Các vấn đề đồng biến nghịch biến, cực trị, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số hợp được xuất hiện trong đề thi khá nhiều.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao về hình học tọa độ trong không gian

Tổng hợp một số câu hỏi vận dụng cao về tọa đô oxyz với các nội dung về mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu và các bài toán tổng hợp.

Nội dung được sưu tầm từ đề thi thử và đề chính thức của các năm 2018-2019.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài tập trắc nghiệm vận dụng cao phương trình và bất phương trình mũ và logarit có chưa tham số

Bạn đọc tham khảo phiếu trắc nghiệm vận dụng cao phần phương trình, bất phương trình mũ chứa tham số.

Các bài tập được tổng hợp từ đề thi thử các trường trên cả nước.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...