Các bài kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm trên lớp môn toán khối THPT

Bài kiểm tra 1 tiết đại số lớp 10 phần bất đẳng thức, bất phương trình và hệ bất phương trình

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG  ĐS -10CB 

CHƯƠNG IV: BĐT, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BPT

Thời gian làm bài: 45 phút;(25 câu trắc nghiệm)

Bạn đọc thầy cô tham khảo tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài kiểm tra 1 tiết lớp 12 nội dung hình học giải tích trong không gian

Đây là 1 bài kiểm tra 1 tiết 45 phút với 25 câu trắc nghiệm về chủ đề hình học tọa độ oxyz dành cho học sinh 12 thử sức.

Bạn đọc tham khảo đề thi tại đây.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...