Bộ đề thi minh họa các môn học THPT Quốc Gia 2019

Đề thi minh họa môn Toán 2019

Bạn đọc tham khảo đề thi Minh họa THPT Quốc gia môn toán 2019 tại đây.

Đề thi cơ bản nội dung trong chương trình 11, 12 và lớp 12 là chủ yếu.

Một số kiến thức lớp 10 đc lồng ghép vào như là kiến thức nền tảng.

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Sinh Học 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Hóa Học 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Vật Lý 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Ngữ Văn 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Địa Lý 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Lịch Sử 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Tiếng Đức 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Tiếng Trung 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi minh họa môn Tiếng Nga 2019

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...