Bài giảng toán tiểu học lớp 5

Một số lưu ý về các dạng toán logic tiểu học

How to understand logical math?

Referring to mathematical topics that require students to apply logical thinking and analysis to solve them, but not too heavy on calculating calculations.

(Đề cập đến các chủ đề toán mà đòi hỏi học sinh vận dụng tư duy logic và phân tích để giải toán, không quá nặng về việc tính toán phép tính)

Giáo viên: Trung tâm Edufly

40 bài toán cổ tiểu học

Chuyên đề gồm 40 bài toán cổ dành cho học sinh tiểu học.Mời các thầy cô cùng tham gia giải toán.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Hình tròn và diện tích hình tròn lớp 5

Bạn đọc tham khảo bài giảng đường tròn lớp 5 tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Hình thang và diện tích hình thang lớp 5

Bài học này sẽ giới thiệu với các con

•Nhận biết hình thang, nhận biết đường cao, đáy lớn, đáy bé.

•Công thức tính diện tích hình thang

•Các ví dụ minh họa về hình thang và diện tích hình thang.

•Bài tập áp dụng.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Tỉ số diện tích tam giác

Đây là bài giảng về tỉ số diện tích và ứng dụng của tỉ số diện tích trong một số dạng toán.

Bài giảng được sử dụng để quay khóa học video trên hệ thống edubamboo và hoctoantructuyen.com

 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1.Tam giác và diện tích tam giác

Nằm trong series video bài giảng dành cho học sinh lớp 5 màThầy Đỗ Viết Tuân đang tiến hành quay.

Ad gửi đến bạn đọc bộ tài liệu dạng slide. Bài giảng đầu tiên là về tam giác và diện tích tam giác.

Trong bài giảng này gồm các nội dung

Nhắc lại kiến thức cần thiết

•Đường cao, cạnh đáy

•Công thức tính diện tích tam giác

Ví dụ minh họa

Bài tập áp dụng

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...