Khóa học giới hạn và hàm số liên tục lớp 11

Bài giảng số 6: ôn tập nâng cao giới hạn và hàm số liên tục

Bài giảng toán học giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề tổng hợp về giới hạn và hàm liên tục với những bài toán dành cho học sinh khá và giỏi.

Bạn đọc tham khảo thêm tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 5: Ôn tập tổng hợp giới hạn và hàm số liên tục

Bài giảng này tổng hợp lại các dạng bài toán về giới hạn hàm số, dãy số và hàm số liên tục. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4: Hàm số liên tục và các ứng dụng

Bài giảng trình bày một số dạng bài tập về hàm số liên tục và ứng dụng của hàm số liên tục trong chứng minh phương trình có nghiệm. Mời bạn đọc đón xem.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Giới hạn một phía của hàm số và các dạng bài tập

Bài giảng trình bày một số dạng bài tập giới hạn một phía nhằm phụ vụ cho hàm số liên tục. Các em học sinh lớp 11 đón xem tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Giới hạn hàm số dạng không trên không

Bài giảng số 2 trình bày giới hạn dạng không trên không của các hàm phân thức, vô tỷ và dạng lượng giác. Các em học sinh sẽ được tham khảo đầy đủ dạng toán giới hạn này qua hệ thống ví dụ được chọn lọc khá tốt. Mời các độc giả đón xem.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Các dạng giới hạn dãy số

Bài giảng số 1 trình bày các dạng giới hạn cơ bản và thường gặp của giới hạn dãy só. Một số phương pháp tính giới hạn của dãy số cũng được trình bày cẩn thận tại đây. hy vọng bài giảng sẽ giúp các em học sinh có một kết quả thi học kỳ 2 tốt nhất.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...