Khóa học quan hệ song song trong không gian lớp 11

Chuyên đề các dạng toán hình học không gian phần quan hệ song song lớp 11

Chuyên đề hình học tổng hợp phần quan hệ song song có lời giải 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Chuyên đề ôn tập tổng hợp quan hệ song song trong không gian

Các dạng toán tổng hợp về quan hệ song song trong không gian

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 6: Ôn tập tổng hợp quan hệ song song trong không gian

Bài giảng số 6 tổng hợp một số dạng toán về quan hệ song song trong không gian nhằm giúp các em  học sinh 11 ôn tập tốt.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 5: Bài toán dựng thiết diện trong phần quan hệ song song

Bài toán dựng thiết diện là tương đối quan trọng của phần quan hệ song song và thường là hay có vấn đề với các em học sinh khi học phần hình học quan hệ song song trong không gian. Bài giảng này giới thiệu cho các em học sinh một vài cách dựng thiết diện thường gặp.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 4: Hai mặt phẳng song song trong không gian

Bài giảng trình bày khái niệm hai mặt phẳng song song vài điều kiện cho hai mặt phẳng song song với nhau. 

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 3: Đường thắng song song với mặt phẳng song song trong không gian

Bài giảng trình bày các dạng bài tập xoay quanh điều kiện đường thẳng song song với mặt phẳng. Bạn đọc đón xem bài giảng tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Quan hệ song song giữa hai đường thẳng trong không gian

Bài giảng trình bày một số dạng bài toán dựng giao tuyến, thiết diện xoay quanh định lý 3 đường giao tuyến của ba mặt phẳng

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian và các dạng bài tập cơ bản

Bài giảng số 1 trình bày một số dạng bài toán cơ bản nhất của hình học không gian như bài toán xác định giao tuyến của hai mặt phẳng, xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, bài toán thẳng hàng đồng quy, ...

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...