Tuyển tập các đề thi thử đại học môn toán và đáp án trên báo toán học tuổi trẻ năm 2012-2013

Đáp án đề thi thử đại học số 8 trên báo toán học tuổi trẻ 2013

Hướng dẫn giải đề thi số 8 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2013

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử đại học số 9 môn toán năm 2013 trên báo toán học tuổi trẻ

Đề thi thử đại học số 9 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2013

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử số 8 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2013

Đề thi thử trên báo toán học tuổi trẻ số 8 năm 2013. Các bạn đọc giả đón xem tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đáp án đề thi thử đại học số 5 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2013

Đáp án đề thi thử đại học môn toán trên báo toán học tuổi trẻ lần 5 tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử đại học môn toán số 6 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2013

Đề thi thử đại học môn toán số 6 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2013

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử đại họckhối A số 5 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2013

Đề thi thử đại học khối A số 5 trên báo toán học tuổi trẻ năm học 2012-2013 tại đây. Các mems 12 thử sức nhé.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử số 3 và 4 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2012-2013

Các bạn học sinh lớp 12 tham khảo các đề thi số 3 và 4 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2013 tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đáp án đề thi thử đại học số 2 khối A, A1 trên báo toán học tuổi trẻ 2012-2013

Đáp án đề thi thử đại học số 2 khối A trên báo toán học tuổi trẻ tại đây

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi thử đại học số 2 môn toán khối A, A1 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2012-2013

Đề thi thử đại học số 2 trên báo toán học tuổi trẻ năm 2012-2013 tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đáp án đề thi thử số 1 trên báo toán học tuổi trẻ 2013

Đáp án đề thi thử số 1 của báo toán học tuổi trẻ tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...