Khóa học ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng và véc tơ riêng

Bài giảng số 3: Giá trị riêng và véc tơ riêng của phép biến đổi tuyến tính và ma trận

Bài giảng số 3 giới thiệu các ví dụ về dạng toán về véc tơ riêng và giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính. Mời các bạn sinh viên đón xem.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 2: Hạng và ma trận của ánh xạ tuyến tính

Bài giảng này trỉnh bày một số vấn đề về ma trận và hạng của ánh xạ tuyến tính. Mối liên hệ và các tính chất của hạng. Các ví dụ được biên soạn khá đầy đủ nhằm giúp các bạn sinh viên ngành kỹ thuật có thể ôn tập tốt cho kỳ thi kết thúc học phần môn đại số tuyến tính.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Khái niệm ánh xạ tuyến tính và các tính chất cơ bản

Bài giảng số 1 giới thiệu cho các bạn sinh viên khái niệm ánh xạ tuyến tính và các tính chất của các không gian imf và kerf. Bài giảng được biên soạn chi tiết bởi các ví dụ được chọn lọc cẩn thận.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...