Tuyển tập đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê các trường Đại học trên cả nước.

Ngân hàng đề thi môn xác suất thống kế hệ từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội

Bạn đọc tham khảo bộ ngân hàng đề thi môn xác suất thống kê hệ từ xa của HVBC Viễn Thông tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi và đáp án môn phương pháp tính tham khảo

Đề thi phương pháp tính dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin, toán học tham khảo thêm.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bộ đề thi xác suất thông kê trường ĐHKT Quốc dân năm 2011

Đề thi năm 2011 môn xác suất thông kê ĐHKT Quốc dân.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Hai đề thi kết thúc học phần môn toán quy hoạch tuyến tính tham khảo

Đề thi học phần môn quy hoạch tuyến tính tại đây.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bộ đề thi môn xác suất thông kế của trường Đại học kinh tế quốc dân hệ chính quy

Bộ 5 đề thi học phần môn toán xác suất thống kê của ĐHKT Quốc dân tại đây. Các bạn sinh viên tham khảo thêm.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bộ đề gồm 10 đề thi và đáp án môn xác suất thông kê dành cho sinh viên và học viên cao học

Tuyển tập 10 đề thi cùng đáp án tại đây. Các bạn sinh viên download về thử sức nhé.

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...