Đề thi kết thúc học phần

Đề thi toán olympic sinh viên cấp trường 2013 đại học kinh tế quốc dân môn giải tích

Đề thi toán olympic sinh viên cấp trường 2013 đại học kinh tế quốc dân môn giải tích

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi toán olympic sinh viên cấp trường năm 2013, môn toán giải tích. Đề thi nhằm chọn ra đội tuyển sinh viên trường ĐHKT QD tham ra kì thi toán olympic sinh viên toàn quốc hàng năm.

.