Các đề thi khác

Đáp án chi tiết đề thi học sinh giỏi toán lớp 9 Thành phố Hà Nội của thầy Võ Quốc Bá Cẩn

Đáp án chi tiết đề thi học sinh giỏi toán lớp 9 Thành phố Hà Nội của thầy Võ Quốc Bá Cẩn

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Dưới đây là trọn vẹn lời giải đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 thành phố Hà Nội năm 2019 do thầy Võ Quốc Bá Cẩn biên soạn.

Đề thi được đánh giá khá ổn, với cấu trúc có 1 chút ít thay đổi so với đề các năm khi có tận 2 bài BĐT và 2 bài số học.

Cá nhân ad thấy nếu bài thi nên chọn 1 bài về chủ đề đa thức, một vấn đề quan trọng của đại số bậc thcs.

.

Đề thi học sinh giỏi cấp cụm khối 10 môn toán năm 2017

Đề thi học sinh giỏi cấp cụm khối 10 môn toán năm 2017

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bạn đọc tham khảo đề thi học sinh giỏi lớp 10 cấp cụm thành phố HN năm 2017.

Đề thi có mục đích để tuyển chọn đội tuyển HSG lớp 11-12 thi hsg thành phố môn toán.

.