Video phương trình lượng giác

Video phương trình lượng giác

Bài giảng số 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bài giảng giới thiệu 4 phương trình lượng giác cơ bản, cách lấy nghiệm và một vài biến đổi dễ về phương trình lượng giác. Hy vọng... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng số 1: Hàm số lượng giác

Bài giảng đầu tiên về hàm số lượng giác, trình bày một số khái niệm, tập xác định, tính chẵn lẻ, đơn điệu và đồ thị của... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...