Video bài giảng tiểu học

Lesson 2. Natural numbers

Lesson 2. Natural numbers

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đây là bài giảng giới thiệu về số tự nhiên. Gồm các phần từ vựng, cấu trúc câu và ví dụ mẫu.

Cuối bài là link luyện thi trực tuyến về số tự nhiên.

http://thitructuyen24h.com/de-thi/lesson-2-natural-numbers.html

.