Video bài giảng THCS

Video bài giảng THCS

Một số cách giải phương trình chứa căn trong đề thi vào lớp 10

Bài giảng video giải một số phương trình chứa căn thức ôn thi vào 10 của thầy Đỗ Viết Tuân ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...