Bài giảng toán Đại học

Từ điển toán học Anh -Anh chất lượng dành cho học sinh sinh viên và các thầy cô giáo

Từ điển toán học Anh -Anh chất lượng dành cho học sinh sinh viên và các thầy cô giáo

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Cuốn từ điển trình bày rất nhiều nội dung về toán học. Dành cho tất cả học sinh, sinh viên và các thầy cô dạy học môn toán.

Bạn đọc quan tâm hãy download tại đây.

.

Giáo trình giải tích 1

Giáo trình giải tích 1

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Tài liệu giải tích 1 về hàm 1 biến số, các vấn đề đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi, dãy số...

.

Bài giảng về xác suất và thống kê toán

Bài giảng về xác suất và thống kê toán

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng toán học giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu học tập về xác suất thống kê dành cho sinh viên khối các trường kinh tế và kỹ thuật với nội dung về xác suất cổ điển, các vấn đề về quy luật phân phối xác suất, một số phân phối thường gặp. Về thống kê, bài giảng giới thiệu về lý thuyết mẫu, các đặng trưng mẫu, ước lượng tham số cho mẫu ngẫu nhiên như ước lượng điểm, ước lượng khoảng...cuối cùng là phần kiểm định giả thiết.

Tài liệu được trình bày dưới dạng slide do thầy Trần Anh Tuấn -Đại học Thương Mại biên soạn.
 
.

Bài giảng môn học phương pháp tính dành cho sinh viên kinh tế và kỹ thuật

Bài giảng môn học phương pháp tính dành cho sinh viên kinh tế và kỹ thuật

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng toán học giới thiệu tài liệu giáo trình môn phương pháp tính. Các bài giảng của môn phương pháp tính được thầy Nguyễn Xuân Thảo -Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn. Các nội dung trong cuốn sách là các vấn đề về sai số, các cách giải gần đúng phương trình, hệ phương trình, tính gần đúng tích phân, vi phân,.....